Αλλαγή breakpoint για το toggle του navbar

/**
*
* Αλλαγές για το toggle στο navbar
* στο αρχείο: bootstrap.min.css
*
* Αλλάχθηκαν όλα τα 767px σε YYYpx
* και ολα τα 768px σε ΥΥΥ+1px
*
* και στο style.css αλλάζω τα 767px σε YYYpx
*
*
*
*/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *