Απαραίτητες εργασίες πριν τη τελική παράδοση του site

=====================
1
=====================
Delete τα αρχεία:
i) readme.html (Σε κάθε core update ξαναεμφανίζεται!)
ii) wp-config-sample.php
iii) /wp-admin/install.php

=====================
2
=====================
—-> Στο wp-config.php

/**
 * Eliminate the Plugin and Theme Editor
 */
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );

/**
 * Disable display of errors and warnings 
 */
 define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
 @ini_set( 'display_errors', 0 );

=====================
3
=====================
Ασφάλεια για brute force attack
Αριθμός μέγιστων δυνατών σφαλμάτων στο login

Plugin: Login LockDown

http://www.wpbeginner.com/plugins/how-and-why-you-should-limit-login-attempts-in-your-wordpress/

=====================
4
=====================
Αλλαγή της σελίδας σύνδεσης wp-admin
με το
Plugin: WPS Hide Login

=====================
5
=====================
Plugin: WP Super Cache
Προτενόμενο βίντεο: youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *